Danang Tourism Joint - Stock Company

Add: 76 Hung Vuong - Da Nang City - Vietnam

Tel: 84.511.3823993 / 3825653 - Fax : 84.511.3821312

Web: www.danatourvn.com / Email: info@danatourvn.comTour Du lịch Miền Trung nhiều ngày
ĐÀ NẴNG–NGŨ HÀNH SƠN-HỘI AN–BÀ NÀ–SƠN TRÀ
Ngày 1: Đà Nẵng - Hội An
Ngày 2: Bà Nà
Ngày 3: Sơn Trà
ĐÀ NẴNG –HỘI AN–BÀ NÀ-HUẾ -LĂNG CÔ (4 ngày)
Ngày 1: Đà Nẵng - Hội An
Ngày 2: Sơn Trà - Bà Nà
Ngày 3: Huế - Lăng Cô
Ngày 4: Lăng Cô - Đà Nẵng
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM -ĐÀ NẴNG (2 ...
Ngày 1:Sáng:ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (T)
Ngày 2 : CÙ LAO CHÀM – ĐÀ NẴNG ...
CỐ ĐÔ HUẾ ( 2 NGÀY)
Ngày 1:ĐÀ NẴNG -HUẾ
Ngày 2:HUẾ - ĐÀ NẴNG ...
KHU DU LỊCH BÀ NÀ (2 NGÀY)
Ngày 1: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ
Ngày 2: BÀ NÀ – ĐÀ NẴNG
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - MỸ SƠN (2 NGÀY)
Ngày 1:ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN (T,C)
Ngày 2:HỘI AN – MỸ SƠN – ĐÀ NẴNG (S,T) ...
LAO BẢO – SUỐI KHOÁNG NÓNG THANH TÂN (2 NGÀY)
Ngày 1: ĐÀ NẴNG -LAO BẢO (T,C)
Ngày 2: LAO BẢO–THANH TÂN-ĐÀ NẴNG (S,T) ...
MT2-05; PHONG NHA (2 NGÀY)
Ngày 1:ĐÀ NẴNG - ĐỒNG HỚI
Ngày 2:ĐỒNG HỚI - PHONG NHA - ĐÀ NẴNG ...
ĐẢO CÙ LAO CHÀM (2 NGÀY)
Ngày 1:ĐÀ NẴNG -CÙ LAO CHÀM
Ngày 2:CÙ LAO CHÀM -ĐÀ NẴNG ...
MT2-07: HUẾ - SUỐI VOI (2 NGÀY)
Ngày 1:ĐÀ NẴNG -HUẾ
Ngày 2:HUẾ - SUỐI VOI - ĐÀ NẴNG ...
ĐẢO CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (2 NGÀY)
Ngày 1: ĐÀ NẴNG -CÙ LAO CHÀM
Ngày 2 : CÙ LAO CHÀM - HỘI AN -ĐÀ NẴNG ...
MT3-01: HUẾ - HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN (3 NGÀY)
Ngày 1: ĐÀ NẴNG - HUẾ
Ngày 2: HUẾ - HỘI AN
Ngày 3: HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG
MT3-04: NGŨ HÀNH SƠN-HỘI AN-MỸ SƠN-BÀ NÀ (3 NGÀY)
Ngày 1: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG - HỘI AN (T,C)
Ngày 2: HỘI AN - MỸ SƠN - BÀ NÀ (S,T,C)
Ngày 3: BÀNÀ - ĐÀ NẴNG (S,T) ...
MT4-01: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ ...
NGÀY 01: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN( T, C )
NGÀY 02: HỘI AN - MỸ SƠN - BÀ NÀ( S, T, C )
NGÀY 03: BÀ NÀ - HUẾ ( S, T, C )
NGÀY 04: HUẾ – ĐÀ NẴNG( S, T, C ) ...
MT4-02: NHA TRANG (4 NGÀY)
Ngày 1:ĐÀ NẴNG -NHA TRANG (T,C)
Ngày 2:NHA TRANG (S,T,C)
Ngày 3:NHA TRANG (S,T,C)
Ngày 4:NHA TRANG - ĐÀ NẴNG (S,T) ...
MT4-04: ĐÀ NẴNG - NHA TRANG - PHAN THIẾT - MŨI NÉ ...
Ngày 1: ĐÀ NẴNG - NHA TRANG (T,C)
Ngày 2: NHA TRANG - PHAN THIẾT(S,T,C)
Ngày 3: PHAN THIẾT MŨI NÉ (S,T,C)
Ngày 4: MŨI NÉ- ĐÀ NẴNG (S,T)
...
MT5-02: NHA TRANG-ĐÀ LẠT-QUY NHƠN (5 NGÀY)
Ngày 1: ĐÀ NẴNG - NHA TRANG (T,C)
Ngày 2: NHA TRANG – ĐÀ LẠT (S,T,C)
Ngày 3: ĐÀ LẠT (S,T,C)
Ngày 4: ĐÀ LẠT - QUY NHƠN (S,T,C)
Ngày 5: QUY NHƠN - ĐÀ NẴNG (S,T) ...
MT5-01:HỘI AN -MỸ SƠN - HUẾ - PHONG NHA (5NGÀY) ...
Ngày 1:ĐÀ NẴNG - HỘI AN (T,C)
Ngày 2:HỘI AN – MỸ SƠN - HUẾ (S,T,C)
Ngày 3:HUẾ- ĐỒNG HỚI (S,T,C)
Ngày 4:ĐỒNG HỚI - PHONG NHA - HUẾ (S,T,C)
Ngày 5:HUẾ- ĐÀ NẴNG (S,T) ...