Danang Tourism Joint - Stock Company

Add: 52-54 Phan Chau Trinh - Da Nang City - Vietnam

Tel: 84.511.3823993 / 3825653 - Fax : 84.511.3821312

Web: www.danatourvn.com / Email: info@danatourvn.com Đang cập nhật...
Đang cập nhật... 
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chuyến bay
Đăng ngày : 19/06/2013 10:43:54 - 2104 lượt xem
Các chuyến bay của VIETNAMAIRLINE và JETSTAR PACIFIC

Chặng bay

Số hiệu chuyến bay

Giờ cất cánh

Giờ hạ cánh

Tần suất

Tp.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

212

07:30

09:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

216

09:30

11:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

220

11:30

13:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

224

14:00

16:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

226

15:35

17:35

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

228

16:30

18:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

756

17:30

19:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

782

18:00

20:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

234

20:10

22:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

2366

21:15

23:15

Hàng ngày

 

Hà Nội - Tp.HCM

757

06:30

08:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

211

07:30

09:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

213

08:30

10:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

217

11:00

13:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

219

13:30

15:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

223

15:00

17:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

225

16:00

18:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

781

17:00

19:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

227

18:45

20:45

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

235

20:30

22:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

2377

21:15

23:15

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Đà Nẵng

320

06:05

07:15

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

322

10:30

11:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

324

11:30

12:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

326

16:00

17:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

328

17:50

19:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

3288

20:00

21:10

Hàng ngày

 

Đà Nẵng - Tp.HCM

321

08:05

09:15

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

323

12:30

13:40

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

325

13:40

14:50

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

327

18:10

19:20

 


Các bài viết khác :

Bảng giá xe vận chuyển
Hyundai Da Nang